คติธรรม

เพียรทำ...เพื่อรู้ธรรม

“ถ้าไม่เพียร ไม่ทำ ไม่หมั่นฝึกฝนตนเองแล้ว
จะรู้ซึ้งถึงธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธองค์
ได้อย่างไร”

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 20:23 น. )