Free Joomla Templates by Web Hosting
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ
ป้ายโฆษณา
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) - เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ - เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน
เข้าสู่ระบบสมาชิกphotipak.com

ข่าวสาร

ร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ

    

   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ ณ ธุดงคสถาน โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ (สำนักปฏิบัติธรรมสาขาของวัดสุขสำารญ) จำนวน 194 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 15,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา รวมเป็นจำนวนเงิน 2,910,000 บาท 
   สอบถามรายละเอียด บริจาคได้ที่ โทรศัพท์ 08-1850-9167, 08-7028-6616, 08-2238-9928


ทั้งนี้สามารถโอนเข้าบัญชี หรือร่วมบริจาคที่มูลนิธิได้โดยตรง

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

 

เพียรทำ...เพื่อรู้ธรรม

คติธรรม

เพียรทำ...เพื่อรู้ธรรม

“ถ้าไม่เพียร ไม่ทำ ไม่หมั่นฝึกฝนตนเองแล้ว
จะรู้ซึ้งถึงธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธองค์
ได้อย่างไร”

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 20:23 น. )

 

21 ก.ย. ร่วมกันมุทิตาสักการะหลวงพ่อ

ข่าวสาร

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนนี้..ขอเจริญพรยังศิษยานุศิษย ์ร่วมกันมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม ผู้ได้อบรมสั่งสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่เราท่านทั้งหลาย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 65 ปี 45 พรรษาของหลวงพ่อ ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน เวลา 9.00 น. และท่านใดมีความประสงค์จะทำโรงทานในงานนี้ก็แจ้งความประสงค์ที่ เบอร์ 086 1211 314,  082 238 9928..ได้เลย จึงเจริญพรมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้ทราบโดยทั่วกัน

พ.บุญทัน รตนปญฺโญ

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:18 น. )

 

หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร

ข่าวสาร
มหาสติปัฏฐานสูตร
คัดลอกจาก พระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย มหาวรรค
และอรรถกถาบางส่วน

โดย พ.บุญทัน รตนปญฺโญ

รวบรวมเนื้อหา ตรวจทาน : 
คุณบุหงา ชัยสุวรรณ  คุณจตุพร พรุเพชรแก้ว
ปก/รูปเล่ม ภาพประกอบ :  
คุณทศพร นิโลดม

“หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุที่ หลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล)
ได้ปรารภกับข้าพเจ้าว่าควรจะรวบรวมแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาตามมหาสติปัฏฐานจาก
พระไตรปิฎก เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ข้าพเจ้าจึงได้ทำการคัดลอก  มหาสติปัฏฐานสูตร
จาก พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย มหาวรรค และอรรถกถาบางส่วน ที่สอดคล้องกัน และคำอธิบาย
ของข้าพเจ้าเอง เพื่อให้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้เข้าใจ ให้เกิดความรู้จำ 
แล้วนำไปปฏิบัติจนรู้จริง และรู้แจ้งต่อไป”

พ.บุญทัน รตนปญฺโญ  
พระวิปัสสนาจารย์ โพธิปักขิยธรรมสถาน
มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ จังหวัดสระบุรี

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เพื่อเป็นธรรมทาน มิได้เพื่อการจัดจำหน่าย
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  เพื่อสืบทอดพระศาสนา
เรียนเชิญ ร่วมกันบริจาคเพื่อการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ครั้งต่อ ๆ ไป โดย
แจ้งความจำนงได้ที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน
โทร. 08-2238-9928

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:02 น. )

 

ตารางสอนกรรมฐาน 2557

ข่าวสาร

ตารางสอนกรรมฐาน ของมูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ประจำปี 2557

ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน

159 ถ.เทศบาล 4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โทร. 08-2238-9928 (สำนักงาน)

เดือนวันที่จำนวนวันพระวิปัสสนาจารย์หมายเหตุ
ม.ค.


31 ตรุษจีน 
ก.พ.พฤ. 13 - อา. 164 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน14 มาฆบูชา

พฤ. 20 - อา. 234 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 27 - อา.2 มีนา4 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
มี.ค.พฤ. 6 - อา. 94 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 13 - อา. 164 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 20 - อา. 234 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 27 - อา. 304 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
เมย.ส. 12 - อ. 154 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน3-11 ยุวพุทธ, 6 วันจักรี

ศ. 18 - จ. 214 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน13-15 วันสงกรานต์

พฤ. 24 - อา. 274 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
พ.ค.ศ. 2 - จ. 54 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน1 วันแรงงาน, 5 ฉัตรมงคล, ผ้าป่า

ส. 10 - พ. 145 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน13 พืชมงคล, วิสาขบูชา

พฤ. 22 -อา. 254 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 29 - อา.1 มิ.ย.4 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
มิ.ย.ส. 21 - อ. 244 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน1-20 วัดสุขสำราญ, 22-30 ยุวพุทธ
ก.ค.พฤ. 10 - อา. 134 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน1-6 ยุวพุทธ, 11 อาสาฬหบูชา

พฤ. 17 -อา. 204 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน12 เข้าพรรษา

พฤ. 24 - อา. 274 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พ.30 - อ. 5 ส.ค. (เข้ม)7 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
ส.ค.ส. 9 - อ. 124 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน12 วันแม่

ศ. 15 - จ. 184 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 21 - อา. 244 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ.28 - พ. 3 ก.ย. (เข้ม) 7 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
ก.ย.พฤ. 11 - อา. 144 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 18 - อา. 214 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน20 วันเกิดพระครูภาวนาฯ

พฤ. 25 - อา. 284 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
ต.ค.อ. 7 - อา. 126 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน8 วันออพรรษา, 12 กฐินโพธิปักฯ

พฤ. 16 - อา. 194 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน13-19 นครสวรรค์, 22-30 ยุวพุทธ
พ.ย.ส. 1 - อ. 44 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน7-9 เพชรบูรณ์

พฤ. 13 - พ. 19 (เข้ม)7 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

ศ. 21 - จ. 244 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน

พฤ. 27 - อา. 304 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน
ธ.ค.พฤ. 4 - อา. 74 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน1-7 นครสวรรค์, 5 วันพ่อ

ส. 13 - ส. 208 วันพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ 10 วันรัฐธรรมนูญ, 10-17 ยุวพุทธ

ศ. 26 - พฤ. 1 ม.ค. 587 วันพระครูภาวนาฯ, พม.บุญทัน31 วันสิ้นปี


ระเบียบการสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1. สมัครล่วงหน้าตามตารางที่กำหนดไม่น้อยกว่า 7 วัน

2. ยืนยันการเข้าปฏิบัติแน่นอนตามตารางที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616 

ถ้าหากท่านไม่ยืนยันการเข้าปฏิบัติตามกำหนด ทางมูลนิธิฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

3. เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ ควรอยู่ปฏิบัติครบตามตารางเวลาที่กำหนด

4. ผู้ปฏิบัติควรไปถึงสถานที่ปฏิบัติก่อนเวลา 10.30 น. 

5. สำหรับตารางการปฏิบัติเข้ม ผู้สมัครต้องผ่านการปฏิบัติจาก 

พระครูภาวนาวิหารธรรม (เหล็ก จนฺทสีโล) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

6. ขอให้ท่านจัดเตรียม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม มาด้วย 

มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:15 น. )

 
คลิกที่รูป-ชมทุกอัลบั้ม
บอกบุญ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระภิกษุ-สามเณร-ผู้ปฏิบัติธรรม ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน เจ้าภาพวันละ 3,000 บาท สอบถาม และแจ้งความจำนง ที่ 082-238-9928
ขณะนี้มีีผู้เยี่ยมชม
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์