ค้นหา 

 • เรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โพธิปักฯ

  ข่าวสาร
  ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท ...
 • ระยะที่1 เสมือนไม้ไผ่ท่อนเดียว

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  คจฺฉนฺโต วา คจฺฉามีติ ปชานาติเดินจงกรมอยู่ ก็รู้ว่าเดินจงกรมอยู่ กำหนด ขวาย่างหนอ ต้องกำ...
 • พอง -ยุบ และการเดินจงกรม เป็นวิปัสสนา กัมมัฏฐานอย่างไร ?

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  วิปัสสนากรรมฐาน  คือธรรมปฏิบัติที่ใช้สติสัมปชัญญะ  กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาทาง ตา  ...
 • เดินจงกรม เดินอย่างไรให้แนบอารมณ์

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  กำหนดยืน ก่อนเดินเมื่อยืน กำหนดเก็บมือเรียบร้อยแล้วอยู่ในท่าสำรวมพร้อมเดินให้กำหนด ยื...
 • อารมณ์หลัก-รอง และ การกำหนด

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  อารมณ์หลัก อารมณ์รอง - กรณีที่ผู้ปฏิบัติ พอง-ยุบ ยังไม่ปรากฏ ให้กำหนดอาการหลักใหญ่ก่อน เช่...
 • ทอดกฐินสามัคคี วัดสุขสำราญ

  ข่าวสาร
  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒  ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุขสำราญ บ้านโคกหัวเสือ ต.ยายแย้มวัฒนา  อ.เฉลิมพระ...
 • ประวัติความเป็นมา

  ความเป็นมา
  คณะศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จนฺทสีโล) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาก่อสร...
 • นโบายและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

  ที่มา-ความหมาย
  ...
 • ตราสัญญลักษณ์

  ที่มา-ความหมาย
  ตราสัญญลักษณ์ของมูลนิธิเป็นรูปดอกบัวสี่เหล่า ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้อุปมาเสมือนบุคคล&nb...
 • โพธิปักขิยธรรม

  ที่มา-ความหมาย
  ...